S A I N G A

INTUITIIVINEN TAIDE
"Olen

siksi Tunnen

Teen

mitä Rakastan,

Ilmaisen

mitä Näen

siksi Ymmärrän"

****

"Ymmärrän

mitä Näen

siksi Ilmaisen,

Rakastan mitä

Teen,

siksi Tunnen,

Olen"

©Sainga